วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

“เฉลิม” สั่งจัดตั้งศูนย์ ศตข. ทำงานร่วมดีเอสไอ ป.ป.ท.


ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  วันนี้ ( 22 ส.ค.)  พ.ต.ท.หญิง อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล รองโฆษกตร. กล่าวถึงการเปิดศูนย์ปฏิบัติการอำนวยการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตในการ รับจำนำข้าว การเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันสาธารณภัย และการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณองค์กรส่วนท้องถิ่น (ศตข.)ว่า ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการตรวจสอบ ได้มีคำสั่งให้จัดตั้งศตข. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ในการดำเนินการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตในระดับปฏิบัติการ โดยให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าวไว้ที่อาคาร 1 ห้องประชุม 8 ชั้น 3 โดยมีพล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา ที่ปรึกษาสบ 10  เป็นหัวหน้าศูนย์คุมควบรับผิดชอบการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ต่อไป

พ.ต.ท.หญิง อัญชุลี กล่าวอีกว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้จัดหน่วยปฏิบัติการในการตรวจสอบระดับพื้นที่ ได้แก่ บช.น. บช.ภ.1-9 และศชต. ซึ่งจะปฏิบัติการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตในการรับจำนำข้าว การเยียวยาฟื้นฟู และบรรเทาสาธารณภัย และการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งเน้นทำการตรวจสอบและสืบสวน เพื่อป้องกัน ปราบปราม ตลอดจนการดำเนินคดีเพื่อลงโทษผู้กระทำผิด อย่างต่อเนื่องและจริงจังในทุกๆ พื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่และส่วนราชการทุกหน่วยงาน จะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบในทุกๆ ด้าน ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือจากประชาชน หากพบเห็นพฤติการณ์การทุจริตดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูล บาะแสมายังศตข. ตามช่องทางต่างๆ ได้แก่ www.corruption.info.police.go.th หรือตู้ปณ.1234 และสายด่วน 1768 ได้ทันที

0 - ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ บางกะปิ 083-792-5426:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

Blog Archive

Design Downloaded from ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ รามคำแหง บางกะปิ | Free Textures | Web Design Resources