วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

“ยูเอ็น”พอใจรายงานขจัดการเลือกปฏิบัติเชื้อชาติ


วันนี้ (22 ส.ค.) ที่กระทรวงยุติธรรม  นางสุวณา  สุวรรณจูฑะ  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  พร้อมด้วยนายพิทยา  จินาวัฒน์  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แถลงข่าวกรณีได้นำเสนอรายงานประเทศไทยตามพันธกรณีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่า ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ  โดยนางสุวณา  ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม กล่าวว่า  ผลการรายงานต่อคณะกรรมการขจัดทางเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์ขององค์การสห ประชาชาติ(ยูเอ็น)  ในการประชุมสมัยที่ 81 ที่นครเจนีวา  สมาพันธรัฐสวิส  มีความพอใจผลการปฏิบัติตามอนุสัญญาในฐานะประเทศภาคี โดยเฉพาะประเด็นการจัดการปัญหาสถานะบุคคล การแก้ไขพ.ร.บ.การคืนสัญชาติไทยให้คนไทยพลัดถิ่น  การให้ที่พักพิงกับผู้ลี้ภัยการสู้รบจากประเทศเพื่อนบ้าน  การมีนโยบายให้สิทธิขั้นพื้นฐานกับทุกกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น การศึกษา และการรักษาพยาบาล  ทั้งนี้ ยังได้มีการแสดงความพอใจกรณีที่มีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
อย่างไรก็ตาม มีบางประเด็นที่ได้แสดงความเป็นห่วงและตั้งข้อสงวนไว้เพื่อพิจารณาแก้ไข คือ กรณีที่ประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องการจำแนกสถิติ กลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งขาดความชัดเจนด้านสถิติข้อมูล

ด้านพิทยา  ยอมรับว่าขณะนี้ประเทศไทยยังมีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่ลดลงกว่าที่ผ่านมา โดยปัญหาการละเมิดสิทธิฯที่ยังคงมีอยู่คือ การละเมิดสิทธิฯโดยเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยบังคับใช้กฎหมาย เช่น การจับผิดตัว การอุ้มหาย  การละเมิดสิทธิฯโดยประชาชนด้วยกัน  คนมีโอกาสดีกว่าเอาเปรียบคนด้อยโอกาส  การละเมิดสิทธิโดยองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม  ซึ่งที่ผ่านมากรมคุ้มครองสิทธิฯพยายามแก้ไขปัญหาระงับข้อพิพาทด้วยการเปิด โอกาสให้ไกล่เกลี่ย  ที่มีศูนย์ไกล่เกลี่ยกระจายอยู่ทั่วประเทศ 198 แห่ง และมีคดีที่ไกล่เกลี่ยไปแล้วกว่า 1,000 คดี
สำหรับปัญหาการขอสัญชาติให้คนไทยพลัดถิ่นซึ่งเป็นหนึ่งในข้อกังวลของยู เอ็น ในส่วนประเทศไทย กระทรวงมหาดไทยและสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) ได้หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน  ล่าสุด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดให้มีการขึ้นทะเบียนคนไทยพลัดถิ่นแถบเกาะกง ประเทศกัมพูชา และแถบตะวันออกของประเทศพม่าหรือด้านติดต่อกับจังหวัดระนอง  มีผู้ขอลงทะเบียนแล้วกว่า 18,000 คน ซึ่งจะมีการพิสูจน์สิทธิด้วยการตรวจดีเอ็นเอ และการใช้สิทธิทางการปกครองในการสืบหาชาติพันธุ์  กระทรวงยุติธรรมโดยกรม คุ้มครองสิทธิฯได้แบ่งงบประมาณจากกองทุนยุติธรรมจำนวน 20 ล้านบาท เพื่อมอบหมายให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ใช้ในการดำเนินงานในการสอบดีเอ็นเอ 

0 - ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ บางกะปิ 083-792-5426:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

Blog Archive

Design Downloaded from ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ รามคำแหง บางกะปิ | Free Textures | Web Design Resources