วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ส.ว.พัทลุงจี้จัดการบุกรุกป่าพรุควนเคร็ง


เมื่อวันที่ 20 ส.ค.  ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา นางพรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทรรัตนปรีดา รองประธานวุฒิสภาคนที่สอง ทำหน้าที่ประธาน โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายเจริญ ภักดีวานิช ส.ว.พัทลุง กล่าวว่า จากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง จ.พัทลุง มีสาเหตุเกิดจากปัญหาการบุกรุกป่า  ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขปัญหาทะเลสาบ วุฒิสภา ที่มีนายประเสริฐ ชิตพงศ์ ส.ว.สงขลา เป็นประธาน ได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเสนอต่อสภา และรัฐบาลว่าควรดำเนินการกับผู้บุกรุกและต้องลงโทษอย่างรุนแรง พร้อมขอให้รัฐบาลเร่งจัดทำแนวป่าให้ชัดเจน เร่งพิสูจน์สิทธิ์ของชาวบ้าน เพื่อป้องกันการบุกรุก และผู้ที่บุกรุกพื้นที่ใกล้ทะเลสาบ ถือเป็นการทำให้ระบบนิเวศน์เสียหาย จึงขอให้รัฐบาลดำเนินการขั้นเด็ดขาด
ขณะที่ พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงษ์ ส.ว.มุกดาหาร ได้หารือถึงภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่า  แม้จะมีฝนตกแต่ก็ไม่มาก ทำให้บางจุดนาข้าวเสียหาย จึงอยากเสนอไปยังรัฐบาลว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ปล่อย คาราวานรถจุดเจาะน้ำบาดาลจำนวน 100 คันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่คิดว่ายังไม่ทั่วถึง เพราะมี 2 กรมคือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมพัฒนาที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ไปขุดแหล่งน้ำขนาดเล็กในที่นาของประชาชน ขณะที่งบประมาณที่ได้รับน้อยมาก จึงไม่สามารถทำได้ทั่วถึง ส่วนกรมชลประทานไปทำเฉพาะแหล่งใหญ่ ๆเท่านั้น ขณะที่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถใช้น้ำได้  จึงขอให้รัฐบาลไปขุดสระน้ำในพื้นที่เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน.

0 - ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ บางกะปิ 083-792-5426:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

Blog Archive

Design Downloaded from ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ รามคำแหง บางกะปิ | Free Textures | Web Design Resources