วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เลือกตั้งล่วงหน้าส.ส. เขต 2 จ.ลำพูนมีผู้ใช้สิทธิ 90.98 %


เมื่อวันที่ 20 ส.ค.ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวถึงการเลือกตั้งส.ส. เขต 2 จ.ลำพูน แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. เป็นวันเลือกตั้ง และจัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง 363 คนจากจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง 399 คน คิดเป็น 90.98 % ของผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามหากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนล่วง หน้าในเขตเลือกตั้งไว้ แต่ในวันอาทิตย์ที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา มีเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ยังมีสิทธิไปลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 26 ส.ค. ตามเวลาที่กำหนดตั้งแต่ เวลา 08.00-15.00 น. ในหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ รวมถึงผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราช อาณาจักรก็สมารถมาลงใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ได้ด้วย

นายประพันธ์ กล่าวด้วยว่า ขอเน้นย้ำเรื่องการจัดทำโพลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือก ตั้งส.ส.ว่า ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่า ด้วยการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่งส.ว.
พ.ศ. 2550 มาตรา 150 ห้ามเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการลงคะแนน เลือกตั้ง ในระหว่างเวลา 7 วันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการลงคะแนนเลือกตั้งหรือเวลา 15.00 น. ของวันที่  26 ส.คหากมีการฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึง ในวันเลือกตั้ง กฎหมายยังห้าม จำหน่าย จ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันเสาร์ที่ 25 ส.ค. จนถึงวันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. เวลา 24.00 น. ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับ.

0 - ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ บางกะปิ 083-792-5426:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

Blog Archive

Design Downloaded from ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ รามคำแหง บางกะปิ | Free Textures | Web Design Resources