วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

นายกฯ ยิ้มร่าประชาชนตอบรับโครงการรัฐบาลพบประชาชนฯ อย่างล้นหลาม ยาหอมรัฐบาลจะทำงานเพื่อประชาชนเมื่อเวลา 09.10 น.วันนี้ (25 ส.ค.) ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต" ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน โดยมีคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย พล.อ.ยุธศักดิ์ ศศิปะภา รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว. พาณิชย์ และนายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล รมว.ประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ตัวแทนผู้ประกอบการ แลประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก
โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากปัญหาเศรษฐกิจและสังคมทั้งเรื่องความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นที่เป็นปัญหามานาน รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบ โดยการเร่งออกมาตรการต่างๆภายใต้หลักการสร้างรายได้ให้ตรงกับกลุ่มประชาชน เช่น ค่าแรง 300 บาท เงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นต้น พร้อมลดรายจ่ายด้วยมาตรการต่างๆ เช่น ภาษีสำหรับบ้านหลังแรก รถยนต์คันแรก พักชำระหนี้3 ปี ลดภาษีนิติบุคคล และมาตราการขยายโอกาสให้คนในระดับครัวเรือนได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยกำหนดโครงการและกองทุนต่างๆขึ้นมา 11 กองทุน เพื่อช่วยเหลือประชาชน อาทิ กองทุนพัตนาบทบาทสตรี กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนหรือ เอสเอ็มแอล โครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร และกองทุนสุขภาพภาครัฐ นอกจากนี้รัฐบาลยังเปิดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อยกระดับและเสริมสร้างความเป็นอยู่ในครัวเรือน เพราะรัฐบาลมั่นใจว่าหากระดับครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว ประเทศชาติก็จะดีตามไปด้วย
นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า ในปีนี้รัฐบาลเปิดตัวนโบายโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคในยุคใหม่ ที่ถือว่าครอบคลุมในการรักษามากยิ่งขึ้น โดยมีการขยายการรักไปยังโรคไต และวัคซีนโรคเอดส์ รวมถึงการเข้ารักษาเหตุฉุกเฉิน ที่สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาล ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้รัฐบาลทำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน รัฐบาลมุ่งมั่นในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้มีรายได้ดีขึ้น เพราะหากประชาชนมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จะส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะเติบโต เพื่อรองรับการแข่งขันในประชาคมอาเซียน อย่างไรก็ตามยืนยันว่ารัฐบาลทำทุกอย่างเพื่อความสุขของประชาชน เพราะความสุขของประชาชนคือความสุขของรัฐบาล และรอยยิ้มของประชาชนคือรอยยิ้มของรัฐบาล
จากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้ทำพิธีเปิดงาน พร้อมมีการวิดีโอคอเฟอเรนซ์ไปยังประชาชนทั้ง 4 ภาค เพื่อสอบถามถึงการใช้กองทุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถคันแรก โครงการเงินทุนหมู่บ้าน และโครงการกองทุนต่างๆ ซึ่งชาวบ้านที่วิดีโอคอยเฟอดรนซ์ ต่างขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ริ่้ริ่มโครรงการดีๆ ให้กับประชาชน ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีสีหน้าระหว่างการฟังวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากชาวบ้านที่เข้า ร่วมโครงการด้วยสีหน้าที่มีความสุข ก่อนขึ้นรถราง เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดแสดงผลงาน ที่ตอบสนองนโบายของรัฐบาล เช่น บูธรถยนต์ ของบริษัทต่างๆ ที่สนองนโยบายรถคันแรก บูธกองทุนสุขภาพภาครัฐ หรือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงบูธแหล่งเงินทุนต่างๆ กองทุนเอสเอ็มอี และธนาคารของรัฐ อาทิ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) เป็นต้น

0 - ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ บางกะปิ 083-792-5426:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

Blog Archive

Design Downloaded from ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ รามคำแหง บางกะปิ | Free Textures | Web Design Resources