วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

“เรืองไกร” ยื่นป.ป.ช.สอย “ส.ว.ตวง” เหตุอาจปกปิดทรัพย์สิน


วันนี้ (25 ส.ค.) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตส.ว.สรรหา กล่าวว่า ได้ยื่นเรื่องให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ตรวจสอบนายตวง อันทะไชย ส.ว.สรรหา จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จ จริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 263 หรือไม่ ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงจากการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. ของนายตวง รวม 3 ครั้ง คือเมื่อเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 14 มี.ค.2551 ยื่นว่ามีทรัพย์สินรวม-สุทธิ 2,188,577 บาท ตอนพ้นตำแหน่งวันที่ 18 ก.พ.2554 ยื่นว่ามีทรัพย์สินรวม-สุทธิ 8,382,506 บาท และเมื่อพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี วันที่ 18 ก.พ.2555 ยื่นว่ามีทรัพย์สินรวม-สุทธิ 7,463,009 บาท
โดยการยื่นบัญชีตอนพ้นจากตำแหน่ง และตอนพ้นตำแหน่งครบ 1 ปี มีการยื่นแสดงรายการทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง คือบ้านเลขที่ 346 หมู่ 7 บ้านเปลือย ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ที่ได้มาตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 2550 แต่กลับไมได้ยื่นไว้ตอนเข้ารับตำแหน่ง จึงมีประเด็นที่ควรพิจารณาตรวจสอบไต่สวน ว่าเข้าลักษณะจงใจยื่นบัญชีด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ  ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 263 วรรคหนึ่งหรือไม่

0 - ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ บางกะปิ 083-792-5426:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

Blog Archive

Design Downloaded from ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ รามคำแหง บางกะปิ | Free Textures | Web Design Resources