วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

“ประพันธ์”เผยส่งรายชื่อให้กับคณะกรรมการสรรหาแล้ว


วันนี้ (25 ส.ค.) ที่จ.ลำพูน นายประพันธ์ นัยโกวิท กกต.ด้านบริหารงานเลือกตั้ง เปิดเผยถึงการสรรหาส.ว.ภาควิชาชีพ แทนนายสัก กอแสงเรือง อดีตส.ว.สรรหา ที่ถูกศาลฎีกามีคำสั่งเพิกถอนการสรรหา ว่า หลังจากที่กกต.ได้ปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 21 ส.ค.ที่ผ่านมานั้นกกต.พิจารณาและได้เสนอให้กับคณะกรรมการสรรหาไปเมื่อวัน พฤหัสบดี 23 ส.ค.ที่ผ่านมา เชื่อว่าคณะกรรมการสรรหาจะมีการประชุมกันในวันจันทร์ที่ 27 ส.ค.เพื่อกำหนดกรอบเหมือนกับการสรรหาส.ว.ภาคอื่นที่กำลังดำเนินการสรรหาอยู่
ส่วนที่สภาทนายความเสนอชื่อนายสัก ลงเข้ารับการสรรหาอีกครั้งนั้น เป็นเรื่องที่คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้พิจารณาว่านายสักนั้นจะสามารถมีคุณสมบัติได้รับเลือกหรือไม่ เพราะการเป็นส.ว.จะต้องเป็นได้สมัครเดียว และต้องเว้นระยะเวลาห้าปีถึงจะมาสมัครใหม่ได้ ซึ่งกรณีของนายสักที่พ้นออกมาก่อน จะถือว่าเป็นส.ว.มาแล้ว1 สมัยหรือไม่ เรื่องดังกล่าวยังไม่เคยมีการพิจารณาและในเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเองก็ไม่ ได้ระบุรายละเอียดไว้ ซึ่งตอนที่ร่างรัฐธรรมนูญก็มองแค่เพียงไม่ต้องการให้เป็นส.ว.ต่อเนื่องกัน อย่างไรก็ตาม.ในเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งในลักษณะดังกล่าวนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยตีความไว้ในกรณีผู้บริหารท้องถิ่นที่ ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้ ไม่ว่าจะอยู่ครบหรือไม่ครบวาระก็ตาม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะนำมาพิจารณาเทียบเคียงได้หรือไม่ก็อยู่ที่ดุลพินิจของ คณะกรรมการสรรหา

เมื่อถามว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการร้องเรียนเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาฯ หรือไม่ เพราะไม่มีประธานผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่กฎหมายกำหนด นายประพันธ์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ก็เคยมีการร้องเรียนว่าคณะกรรมการสรรหามีไม่ครบตามที่กฎหมาย กำหนด ทำให้การสรรหาเป็นไปโดยไม่ชอบ อีกทั้งมีผู้ร้องว่า ผู้พิพากาษาในศาลฎีกาไม่สามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการสรรหาส.ว.ได้ และกกต.ก็ได้พิจารณายกกต.ร้องไปแล้ว

0 - ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ บางกะปิ 083-792-5426:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

Blog Archive

Design Downloaded from ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ รามคำแหง บางกะปิ | Free Textures | Web Design Resources