วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สภาเร่งสปีดผ่านงบ3มาตรารวด


เมื่อเวลา 18.45 น. วันที่ 17 ส.ค. ที่ประชุมได้พิจารณามาตรา 13 งบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยราชการในกำกับ วงเงิน 30,657,787,400 บาท โดยที่ประชุมใช้เวลาพิจารณากันไม่ถึง 1 ชั่วโมง
จากนั้นได้มีมติเห็นกับคณะกรรมาธิการเสียงข้างมากด้วยคะแนน284 ต่อ 96 เสียง งดออกเสียง 2 ไม่ลงคะแนนเสียง 3 เสียง หลังจากนั้นได้ให้ความเห็นชอบในมาตรา 14 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วงเงิน 7,598,809,500 บาททันทีเนื่องจากไม่มีผู้อภิปราย โดยเห็นชอบกับคณะกรรมาธิการเสียงข้างมากด้วยคะแนน 287 ต่อ 74 เสียงและเห็นชอบในมาตรา 15 กระทรวงพลังงาน วงเงิน 1,956,623,100 บาท โดยไม่มีผู้อภิปราย ซึ่งได้เห็นชอบกับคณะกรรมาธิการเสียงข้างมากด้วยคะแนน 286 ต่อ 86 เสียง

0 - ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ บางกะปิ 083-792-5426:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

Blog Archive

Design Downloaded from ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ รามคำแหง บางกะปิ | Free Textures | Web Design Resources