วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เครื่องพิมพ์ CANON MP287

ซึ่งมี error code ดังนี้
1. E02 มีปัญหาที่ระบบดึงกระดาษ ให้ตรวจเช็คช่องใส่กระดาษว่ามีกระดาษหรือไม่ หรือหากดึงแล้วเข้าไปค้างอาจจะมีสิ่งของตกลงไปให้นำสิ่งของนั้นออกครับ
วิธีการดึงกระดาษออกให้ปิดเครื่องก่อนดึงทุกครั้งครับ และควรดึงตามทางออกของกระดาษเสมอ เพื่อป้องกันชุดเฟืองของชุดดึงกระดาษเสีย ยกเว้นกระดาษถูกดึงเข้าไปเพียงเล็กน้อยให้ดึงออกทางช่องที่ใส่ครับ
2. E03 ช่องใส่กระดาษไม่ได้ถูกเปิด หรือมีกระดาษติดให้ใช้วิธีเดียวกับ E02 ครับ
3. E04, E05 เครื่องไม่รู้จักตลับหมึก ดำหรือสี  วิธีแก้ให้ถอดตลับหมึก แล้ว ใช้ทิชชูเช็ดทำความละอาดลายวงจรด้านหลังตลับแล้วใส่เข้าไปใหม่ หากไม่หายส่วนมากตลับจะเสียครับ
4. E07 ตลับหมึกไม่ได้ติดตั้งตำแหน่งที่ถูกต้อง มีปัญหาที่ตัวตลับให้ลองแก้ในข้อ 3 หรือบางครั้งอาจจะเกิดจากลายวงจรไม่สัมผัสกับแผงของตัวรับของเครื่อง
5. E08 แผ่นซับหมึกเกือบเต็ม กดปุ่ม Copy ดำหรือสี วิธีแก้เครื่องจะทำงานต่อ
6. E13 ไม่สามารถตรวจสอบระดับหมึกได้ วิธีแก้ให้กดปุ่ม STOP/RESET ค้างไว้ประมาณ  10 วินาที
7. E14 ฟ้องเกี่ยวกับตลับหมึก ดูที่ข้อ 3
8. E15 ฟ้องเกี่ยวกับตลับหมึก ดูที่ข้อ 3
9. E16 ฟ้องหมึกหมด วิธีแก้ให้กดปุ่ม STOP/RESET ค้างไว้ประมาณ  10 วินาที
10. E30 ฟ้องเกี่ยวกับการตั้งค่าของเอกสาร ให้กลับไปดูการค่าว่าตั้งค่าตรงกันหรือไม่
11. E31 เครื่องไม่ได้เซื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ควรตรวจดูการเชื่อมต่อเครื่องปริ้นท์เตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิล USB
12. E50 การสแกนการตั้งค่าหัวพิมพ์ล้มเหลว  กดปุ่ม Stop / Reset เพื่อยกเลิกข้อผิดพลาด


1.เสียบปลั๊กเครื่องปริ้นเตอร์รอให้ไฟสีเขียวขึ้น  CODE  E 16  กระพริบก่อนครับ
2.กดปุ่ม    START/RESET  ปุ่มสีแดงค้างไว้  10  วินาที หลังจากนั้นตัวเลขสีเขียวจะหมุนเป็นเลข ศูนย์ รอสักคู่ตัวเลขที่หมุนก็จะกลับมาเป็นเลข 1  ครับ
3.ถ้าทำตามขั้นตอนที่ 2  แล้ว เลขสีเขียวหมุนเป็นเลขศูนย์แล้วกลับมากระพริบ  E16 อีกครั้ง    ให้กดปุ่ม START/RESET  ปุ่มสีแดงค้างไว้ อีกหนึ่งรอบครับ  ถ้าเป็นกรณีนี้แสดงว่าหมึกหมดทั้ง  2  ตลับครับ แต่ถ้าหมึกหมดตลับเดียวก็จะทำตามขั้นตอนที่ 2  เพียงครั้งเดียวครับ
4.หลังจากทำ ครบ  3  ขั้นตอนแล้วเครื่องจะกลับมาเป็นเลข 1 เหมือนเดิมครับเป็นอันว่าใช้เครื่องปริ้นเตอร์ใช้ได้ตามปกติครับ

0 - ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ บางกะปิ 083-792-5426:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

Blog Archive

Design Downloaded from ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ รามคำแหง บางกะปิ | Free Textures | Web Design Resources