วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Adobe Animate CC 2015 15.1 Portable

Adobe Animate CC 2015 15.1 Portable
ข้อมูล
ชื่อเรื่อง : ดาวน์โหลด Adobe Animate CC 2015 15.1 Portable

คัดลอก :  V . 15.1
ปรับปรุงเมื่อ: 15 มีนาคม 2016
ระบบปฏิบัติการ: Win 7/ 8.1/10
ขนาดไฟล์ (s) : 468 Mb.
อัปโหลด :  jassha.blogspot.com 

Adobe Animate CC 2015 15.1?
For nearly two decades, Flash Professional has been the standard for producing rich animations on the web. Because of the emergence of HTML5 and demand for animations that leverage web standards, we completely rewrote the tool over the past few years to incorporate native HTML5 Canvas and WebGL support. To more accurately represent its position as the premier animation tool for the web and beyond, Flash Professional will be renamed Adobe Animate CC ?

Adobe advantage Animate CC 2015:

Easy to operate resources directly from their mobile devices, thanks to Creative Cloud Libraries. Choose brushes, colors, graphics and other resources for creativity, placed in libraries, and use them in Animate and other applications Creative Cloud. Libraries sync to Creative Cloud, so you can create linked resources if you change this resource you'll be able to update all projects.

The search for the ideal resources in Adobe Stock. The new trading platform Adobe Stock allows you to search for images and vector graphics royalty-free, license and manage them in the application of Animate. Choose from 45 million resources, save them to Creative Cloud Libraries and use in their projects. You can purchase the video directly on the site of Adobe Stock.

Development of projects using Adobe Typekit. Use in your web projects Animate any of the thousands of fonts Adobe Typekit, choosing them directly in the application. Access the best and most popular fonts now included with Creative Cloud membership.

New features brushes for vector graphics. New brushes for vector graphics allow you to change the direction of the strokes after their drawing and change the scale to any resolution without loss of quality. You can also create your own brushes and import brushes created in Adobe Capture CC.

Export video with a resolution of 4K+. The ability to export with adjustable resolution provides excellent video quality on the screens of the latest televisions and monitors with a resolution of Ultra HD.

Improved brushes and pencils. You can easily draw accurate vector paths and curves to optimize the preview projects in real time.
Customized resolution. Optimize existing projects due to changes in the size and adapt to any resolution, including a HiDPI display, Retina and 4K.

Simple synchronization of sound with animation. Attach audiocable to the timeline and manage them easily, this will ensure perfect synchronization without writing any code.

The canvas can be rotated 360?. Rotate the canvas around any point while drawing, like you could with an ordinary sheet of paper and a pencil to create perfect angles and lines.

Quick color change. Assign color names and tags. When you change any color it will be automatically updated on the whole composition.
Templates HTML5 Canvas. Easily create rich, interactive promotional materials and other content with your own HTML5 Canvas Animate templates that you can edit in any code editor.

View by layer. You will be able to easily manage complex animations, looking at adjacent frames painted in various colours and with different alpha values.

And much more. Additional features: the ability to save animations in the file OAM, the ability to import SVG files directly in the scene using Creative Cloud Libraries, or with the "Import file", etc.?

Interface languages: English, Spanish, Italian, German, Polish, Russian, Czech, French.

Notes to the portable Assembly:

    Select interface language to run portable Assembly will be using LanguageAnimate.exe near AnimatePortable.exe
    Includes a module Camera Raw 9.4.0.548 (drive:\..\Animate CC 2015\App\An\Illustrator\Additional\Plug-ins\Photoshop Filters\), but there are no profiles lenses. To add profiles lenses Camera Raw and Lens Correction download them further and extract in "drive:\..\Animate CC 2015\App\An\Resources\CameraRaw\" (originally in portable Assembly is just a blank template). If you need some time off Camera Profiles and Lens Profiles (to the same and run the program to accelerate), then remove them is not necessary: just put at the beginning of the folder name CameraRaw the sign "-" or another (example: "-CameraRaw"), and to enable produce the opposite effect.
    Finally, a little tip: after closing the program, especially if you work with flash, wait a few seconds before running (or before removing a USB device), because the program needs some time to migrate from the system and registry in your folder made her change and delete traces behind.


File Size: 468Mb 


ผมคิดว่าการกดไลค์ 1 ครั้งของคุณใช่เวลาน้อยกว่าผมที่อัปให้คุณโหลด
download [One 2 Up]
download [mediafire]
NO PASS 
Link : firedrop

0 - ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ บางกะปิ 083-792-5426:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

Blog Archive

Design Downloaded from ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ รามคำแหง บางกะปิ | Free Textures | Web Design Resources