วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แจก Windows Bunny X V.3 SP3

Windows Bunny X V.3 SP3


รองรับภาษาไทย....รองรับฮาร์ดดิสก์ SATA

ผมเทสต์แล้ว...เยี่ยมมากๆ ครับ...(สุโค่ยยยย...)

โปรแกรมที่ติดมาให้ดูที่ Control Panel / Add or Remove Program

หรืออ่านรายละเอียดในกระทู้ครับ...Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Program Update

Internet Explorer 7 Final
Windows Media Player 11 Final
NET Framework version v1.1 2.0 3.0 3.5 
Adobe Flash Player 10.0.12.36
Adobe Flash Player Plugin 10.0.12.36
Adobe Shockwave Player 11.0.0.465
Java Runtime Environment 6 Update 12
DirectX9.0c 11 2008
CPLBonus v9.2.6
LClock 1.62b
7-Zip 4.65
VistaS ound for xp
Vista SceenSavers
หมายเหตุ : ช่วงเวลา 13 นาที จะรอนานหน่อยนะครับ นั่นเป็นเพราะ Program Update ด้านบนที่ผมเพิ่มเพื่อปรับปรุงให้กับวินโดว์

(Windows XP Hotfixes) UpdatePackSP3 January 18 2009

KB281981 - Disconnected sessions retain the original <clientname> variable
KB887606 - Microsoft XML Parser (MSXML) uses cached credentials incorrectly
KB898461 - Permanent copy of the Package Installer for Windows version 6.3.13.0
KB909520 - Software update for Base Smart Card Cryptographic Service Provider
KB917275 - Windows Rights Management Services for Windows XP
KB922120 - Network Map in Windows Vista does not display computers that are running Windows XP
KB931125 - Microsoft Root Certificates Update (November 2008)
KB932578 - Event ID 55 may be logged in the System log when creating many files on an NTFS partition
KB932716 - Image Mastering API v2.0 (IMAPIv2.0) update
KB938759 - Cannot distribute or install a software package if the software package contains a very large signed file
KB940648 - "You might not have permission to use this network resource" error when trying to open My Documents folder after resuming from hibernation
KB942213 - The MMC.exe program randomly becomes unresponsive when the user clicks OK or Cancel several times to close a Windows form
KB942288 - Windows Installer 4.5
KB943232 - An application that uses Sxs.dll crashes when running the application
KB943729 - New Group Policy preferences in Windows Server 2008
KB944043 - Windows Server 2008 read-only domain controller compatibility pack
KB946648 - Security update for Windows Messenger 4.7
KB947460 - "<Drive Letter>: is not accessible" error when trying to open a mapped DFS folder after coming out of standby
KB948046 - A Word document is not printed as expected after installing the Windows European Union Expansion Font pack
KB948101 - USB keyboard does not work after restarting a computer that has an NVIDIA 680i motherboard
KB948720 - Cannot install device drivers in a Windows Server 2008 cluster environment if the drivers contain LZ-compressed files
KB949033 - Severe video degradation and a Stop error when connecting a USB Webcam to the computer
KB949127 - Cannot establish a wireless connection using EAP authentication if the Service Set Identifier (SSID) includes a comma
KB949764 - A USB device no longer works after resuming computer from hibernation (S4)
KB949900 - The RunOnce.exe process may stop responding during the driver installation process
KB950234 - " is not accessible. Access is denied" error when trying to open a shared file in Windows Explorer
KB950312 - "The application failed to initialize properly (0xC0000142)" error when trying to start a console-based application
KB950616 - An audio application that uses the Portcls.sys file may stop responding
KB950762 - Vulnerabilities in Pragmatic General Multicast (PGM) could allow denial of service
KB950974 - Vulnerability in Event System could allow remote code execution
KB951066 - Security update for Outlook Express
KB951126 - Multiprocessor computer stops responding on a black screen after resuming from hibernation
KB951163 - When trying to connect to the local computer using the MSTSC command a black screen may appear for several minutes
KB951376 - Vulnerability in Bluetooth stack could allow remote code execution
KB951531 - The W32Time service does not synchronize the CMOS clock time to the Internet time after the W32Time service stops
KB951618 - A black screen occurs when upgrading the operating system on a computer that has Onekey Recovery 5.0 installed
KB951624 - A 30-second delay occurs during the initialization of some network-based applications
KB951698 - Vulnerabilities in DirectX could allow remote code execution 
KB951709 - Event ID 26 when attaching two IDE ATA/ATAPI devices as master and subordinate IDE devices
KB951978 - Script output is not displayed as expected when running VBScript or JScript s--cripts
KB952069 - Security update for Windows Media Format Runtime and Media Foundation
KB952206 - Printer-driver upgrade fails on printer clients when multiple printer queues are upgraded at the same time
KB952954 - Vulnerabilities in Microsoft Windows Image Color Management could allow remote code execution
KB953024 - Rich Text Format (.rtf) files may not print correctly when using an application that uses the RichEdit control
KB953028 - An application experiences an access violation and then crashes if the computer has more than four cores or more than four logical processors
KB953155 - Vulnerability in Windows Internet Printing service could allow remote code execution
KB953609 - "At least one of your changes was not applied successfully to the wireless configuration" error when adding a wireless network
KB953761 - Some DHCP Options are not recognized when the DHCP server offer includes option 43
KB954193 - Jet 4.0 Database Engine cumulative hotfix package: July 2 2008
KB954232 - On-Screen Keyboard behavior does not mimic the physical keyboard behavior in certain scenarios
KB954600 - Security update for Windows Media Player 6.4
KB954708 - Update to add support for the serialization of complex Extensible Metadata Platform (XMP) data types in the Windows Imaging Component
KB954879 - The LSASS.exe process crashes and the computer restarts when trying to start the Network Access Protection Agent service
KB954920 - Various error messages when an application requests a result set from new SQL Server 2008 collations
KB955043 - A memory leak may occur when running an application that uses the DHTML Edit control
KB955069 - Security update for XML Core Services 3.0
KB955109 - 0xC0000005 (Access Violation) error when running an application that uses the Application Desktop Toolbar (AppBar) component
KB955356 - When trying to start a computer that is connected to an IEEE1394 hard disk it stops responding before the logon screen appears
KB955417 - Protected storage (PStore) uses a lower-quality cryptographic function when the system locale is set to French (France)
KB955567 - Data corruption may occur when trying to append data to a FILESTREAM varbinary (max) column in SQL Server 2008
KB955576 - TAPI-based applications stop responding and you cannot disconnect telephone calls on a Windows XP-based telephony server
KB955832 - SSL connection may fail when using Internet Explorer to make an SSL connection to an HTTPS Web site that is certified by a DSS certificate
KB955839 - Cumulative time zone update (December 2008)
KB955843 - An ADO-based application may stop responding when it uses the adAsyncExecute option to open a Recordset object
KB955988 - The Win32_Environment WMI class doesn t return the value of the PATH environment variable if it contains more than 1 024 characters
KB956072 - Terminal server does not allow RDP connections whose encryption level is set to Low
KB956391 - Cumulative security update for ActiveX (October 2008)
KB956625 - Computer becomes unstable or crashes after running Internet Explorer 7 for a long time
KB956802 - Vulnerabilities in GDI could allow remote code execution
KB956807 - The Unicode hyphen character (U+2010) is not drawn when using an application that uses GDI+ API functions
KB956841 - Vulnerability in Virtual Address Des--criptor manipulation could allow elevation of privilege
KB957263 - Changes to the custom properties of a program that supports custom properties may not be saved
KB958106 - Some components of an application not displayed correctly in a Terminal Services session
KB958149 - Performance decreases when streaming isochronous data on a computer that has a TI IEEE1394 host controller
KB958215 - Cumulative security update for Internet Explorer (December 2008)
KB958244 - System may stop responding when restarting a multicore computer
KB958282 - 0x00000050 stop error when an application calls the NtGdiRectInRegion function
KB958347 - Device that is connected through a 1394 FireWire hub is still present in system after hot unplugging it
KB958644 - Vulnerability in Server service could allow remote code execution
KB958655 - "API call rejected - No actions in Context" error when installing multiple MSI packages
KB958687 - Vulnerabilities in SMB could allow remote code execution
KB958752 - Application compatibility issue with the version of AFD.sys that is released with MS08-037 and MS08-066 security updates
KB958817 - Automatic Update window may stop responding when using a WSUS server to deploy updates
KB959237 - Internet Explorer crashes when browsing a page that fetches and filters a recordset asynchronously from an instance of SQL Server
KB959267 - After repeatedly docking and undocking a portable computer unable to change state of attached network device
KB959334 - Text that has the font set to Arial Black and the font style set to bold may change so that the font style is set to italic opening the document
KB959439 - After uploading encrypted files to a WebDAV share the files remain encrypted
KB959465 - Write protection does not always work on SD memory cards
KB960071 - An access violation occurs when using an application that calls the SQLExecDirect function of the SQL Server ODBC driver to run a long query
KB960380 - A hyperlink control that is used to open a file or an e-mail message fails in an application that uses MSXML 6.0
KB960417 - When running an application that uses the SystemTimeToTzSpecificLocalTime function performance is very poor
KB960680 - Update the Slovak koruna currency symbol (Sk) to the Euro (€) the Turkish currency symbol from Yeni T?rk Lirasi (YTL) to T?rk Lirasi (TL)
KB960714 - Security update for Internet Explorer

Driver Packs Update

Chipset_wnt5_x86-32_902
CPU_wnt5_x86-32_804
LAN_wnt5_x86-32_8121
MassStorage_wnt5_x86-32_901
WLAN_wnt5_x86-32_806

โปรแกรมแถมในแผ่น (ไปรันตัว Setup ในแผ่น)

UberIcon Manager 1.0.4
TransBar 1.4.2
TrueTransparency
Y z Shadow 1.9
Visual Task Tips 3.4
unlocker 1.8.7
Windows Live Messenger 8.5
CCleaner 2.16.830
Foxit Reader 3.0.1301
AIMP 2.51 Build 330
GOM Player 2.1.15.4610

เครดิต
www.msfn.org/board
www.ezbsystems.com
www.Wincert.net
www.ryanvm.com
www.driverpacks.net
www.nliteos.com

By ::::::::: Mr.Bunny X (กระต่ายดอนสนาม)::::::::: กระต่ายรักนัท japan


Download from mediafire.com IDM ช่วยได้

Download Trick

(คลิ๊กโหลด)Firefox+ (คลิ๊กโหลด)IDM +(คลิ๊กโหลด)cFosspeed

= โหลดกระชากวิญญาณ!


Part1
Part2
Part3
Part4
Part5
Part6
Part7

Credit OS : BunnyX (กระต่ายดอนสนาม)

ขอบคุณ : คุณ Gefoce999 แห่ง Cutetyclub.net ที่นำมาเผยแผ่ให้ได้ใช้กัน

* มีปัญหาในการโหลด เช่น โหลดไม่ได้, โหลดได้แต่ค้างที่ 99%,
Part เสีย, น้องเมียตาย, แม่ยายโง่, นมโตไม่เท่ากัน, คันในร่มผ้า ฯลฯ

คลิ๊กดูวิธีแก้ปัญหาที่นี่---------------------------------------------------------------------------------------------------

Windows XP SP3 ORI

แผ่นนี้รวมแผ่น Bootable CD 1.10 ด้วยนะครับ ทั้งหมดมี 13 Part 600 MB
คลายซิปออกมาจะได้ไฟล์ ISO สามารถใช้โปรแกรม Nero Burning ROM Burn Image ได้เลยครับ

File Size 48.83 MB
File name Windows_XP_SP3.part01.rar
http://upload.one2car.com/download.a...QUJ9I2ZMA7416E

File Size 48.83 MB
File name Windows_XP_SP3.part02.rar
http://upload.one2car.com/download.a...9PFEVN5NIJG7N8

File Size 48.83 MB
File name Windows_XP_SP3.part03.rar
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=415227CD74L[9VIX2H815KHUXIRKO6

File Size 48.83 MB
File name Windows_XP_SP3.part04.rar
http://upload.one2car.com/download.a...VO1T128VXA9JLV[SZEO

File Size 48.83 MB
File name Windows_XP_SP3.part05.rar
http://upload.one2car.com/download.a...HRCFV9LKXPO8UC

File Size 48.83 MB
File name Windows_XP_SP3.part06.rar
http://upload.one2car.com/download.a...Z4FCHUW4APWZGO

File Size 48.83 MB
File name Windows_XP_SP3.part07.rar
http://upload.one2car.com/download.a...94YWJ8CPEYNFV4[H[QX

File Size 48.83 MB
File name Windows_XP_SP3.part08.rar
http://upload.one2car.com/download.a...6NWOY43HDR5B8Q

File Size 48.83 MB
File name Windows_XP_SP3.part09.rar
http://upload.one2car.com/download.a...24JIR97YDAMRYZ

File Size 48.83 MB
File name Windows_XP_SP3.part10.rar
http://upload.one2car.com/download.a...79BJBNFTTT77NZ[ACUCKFR

File Size 48.83 MB
File name Windows_XP_SP3.part11.rar
http://upload.one2car.com/download.a...CWCFIDY5NUJ41Z[6

File Size 48.83 MB
File name Windows_XP_SP3.part12.rar
http://upload.one2car.com/download.a...227C1BEOCPGANB[MRDPOAQ2EAJZ

File Size 14.89 MB
File name Windows_XP_SP3.part13.rar
http://upload.one2car.com/download.a...5227C1C0LB6XWD[NEITONAJVC7WQ

PRODUCT KEY : V2C47-MK7JD-3R89F-D2KXW-VPK3J (หรือดูข้างในแผ่น)


------------------------------------------------------------------------------------------

Windows Vista Black Dream ‎Service Pack 3 Final Build 5508 RTM

ตัวนี้ผมลองใช้ดูแล้วครับเลยเอามาฝาก...สวยแหล่มและเ สถียรดีมากๆ ขอแนะนำครับ...อ้อ ! ตัวนี้เป็น Windows XP SP3 v.5508 ครับ...แต่สวยมากๆ สไตล์ Vista ครับผม...ลงแบบ Restart แล้ว Boot from CD นะครับ

@@@ ลง Windows แล้วใช้ภาษาไทยไม่ได้ > Click ที่นี่ @@@


Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Updates

Adobe Flash Player 9.0.115.0 ActiveX Control
Macrovision SafeDisc Driver Fix 4.3.86
Microsoft European Union Expansion Font Update 1.2
Microsoft Qfecheck 6.2.29.0
Microsoft Update 7.0.6000.381
Microsoft Web Folders 9.60.6715.0 (KB892211)
Microsoft Windows Script 5.6.8831 (Includes KB917344 Hotfix)
MSXML 4.0 SP2 (Includes KB941833 Hotfix)
Windows Media Player 11 version 11.0.5721.5237
Internet Explorer 7 version 7.0.5730.13
Microsoft Office 2003 SP1
Powertoy Calculator
System Tools
WinRAR v3.71 Final
Diskeeper 2008 Pro Premier v12.0.758.0
ACDsee Photo Manager v10
Tune Up Utilities 2007 v6.0.2311
UltraISO v9.0.0.2336
Winamp Audio Player v5.5.2 Full
DFX Winamp v8.360
DFX Windows Media Player v8.360
Internet Download Manager v5.12
Visual Task Tips(taskbar)
Recover My Files v3.9.8.5875
GPU- Z
JetAudio v7.0.5 Plus VX
Adobe Reader v8.1.1
CPU-Z v1.44
UniKey v4.0
HDD Life Pro v3.0
XnView v1.92 Full
Mozilla Firefox v2.0 Final
NET Framework v2.0
Foxit PDF Reader Read file PDF
Orbit DownnloadDownload from mediafire.com IDM ช่วยได้

Download Trick

(คลิ๊กโหลด)Firefox+ (คลิ๊กโหลด)IDM +(คลิ๊กโหลด)cFosspeed

= โหลดกระชากวิญญาณ!

Part1
Part2
Part3
Part4
Part5
Part6
Part7

* มีปัญหาในการโหลด เช่น โหลดไม่ได้, โหลดได้แต่ค้างที่ 99%,
Part เสีย, น้องเมียตาย, แม่ยายโง่, นมโตไม่เท่ากัน, คันในร่มผ้า ฯลฯ

คลิ๊กดูวิธีแก้ปัญหาที่นี่


---------------------------------------------------------------

W!nd0w$ XP $P2 C00L Ed!t!0n V.3 2OO8 

(หายากมากๆ รีบโหลดเก็บไว้ IDM ช่วยได้ !)


@@@ ลง Windows แล้วใช้ภาษาไทยไม่ได้ > Click ที่นี่ @@@


Click the image to open in full size.


หายากมากๆ ครับ...ไม่รู้ว่าเพราะอะไร...ไม่เข้าใจเหมือนกัน...
ทำไมถึงไม่มีใครโพสต์แจกกัน......เก่าเกินไปหรือเปล่ า...
ผมโหลดมาได้เป็นไฟล์ข้อมูลครับ...แล้วนำมาทำเป็น Immage file (.nrg) 
อัพแจกสำหรับชาว ItemXP เท่านั้นนะครับ... 
ลองเอาไปใช้ดู...ดีไม่ดีอย่างไรก็กลับมาบอกกับเพื่อน ๆ บ้างนะครับ...Download from mediafire.com IDM ช่วยได้

Download Trick

(คลิ๊กโหลด)Firefox+ (คลิ๊กโหลด)IDM +(คลิ๊กโหลด)cFosspeed

= โหลดกระชากวิญญาณ!

Part1: Click !
Part2: Click !
Part3: Click !
Part4: Click !
Part5: Click !
Part6: Click !
Part7: Click !

* มีปัญหาในการโหลด เช่น โหลดไม่ได้, โหลดได้แต่ค้างที่ 99%,
Part เสีย, น้องเมียตาย, แม่ยายโง่, นมโตไม่เท่ากัน, คันในร่มผ้า ฯลฯ

คลิ๊กดูวิธีแก้ปัญหาที่นี่


Credit : l3adl3lood from ซอย๗ ซึ่งเป็นเจ้าของไฟล์ 
เขาบอกว่า "W!nd0w$ ตัวนี้ใช้แล้วเครื่องไม่อืดแน่นอนครับ แรงแน่นอนครับ ผมใช้อยู่"

-------------------------------------------------------------

Windows Vista InSpirat SP3 Ultimate Edition 2009


"ตัวนี้ผมใช้อยู่ครับ...สวย-เสถียร-รองรับภาษาไทย-มีโปรแกรมติดมาให้ด้วย
ครบเครื่องครับ...ขอแนะนำให้เก็บสะสมเอาไว้ใช้อีกตัว ครับ
สำหรับวินโดวส์โมฯแหล่มๆแบบนี้"


@@@ ลง Windows แล้วใช้ภาษาไทยไม่ได้ > Click ที่นี่ @@@


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Windows Vista InSpirat SP3 Ultimate Edition l 685 MB

This Operating system is purely designed from Genuine 32-Bit Windows XP SP3 MSDN Edition

Windows activated !!
Built on the original image WINDOWS XP SP3 with beautifully decorated in the style of Windows Vista and very useful programs and tools.

Integrated components (without options):
- Media Player 11 with new skin .
- New Themes,Wallpapers and Cursors .
- Reg Tweak .
- Vista Sounds .
and more ...!!!

Software (with choice):
-Windows Live Messenger 8.5
-Internet Download Manager 5.14
-Internet Explorer 7.0
-Mozilla Firefox 3.02
-Yahoo! Messenger 9
-NET Framework 2.0
-Java 6 with updates
-Ultra ISO 9.3http://tuoitrenangdong.net
-K-Lite Codec Pack 4.17
-WinRAR 3.70 Corporate
-Flash Player 9
-TrueTransparency
-Vista Drive Icon
-ScreenSaver Collection
-Theme Collection
-Rainmeter Vista Sidebar
What has been deleted
-MSNExplorer
-WindowsTour
-DOTNETFX
-SUPPORT
-VALUEADD
-SETUPXP.htm


Download from mediafire.com IDM ช่วยได้

Download Trick

(คลิ๊กโหลด)Firefox+ (คลิ๊กโหลด)IDM +(คลิ๊กโหลด)cFosspeed

= โหลดกระชากวิญญาณ!


Part1
Part2
Part3
Part4
Part5
Part6
Part7
Part8


Pass unlock mediafire.com : TTNDTeAM

* มีปัญหาในการโหลด เช่น โหลดไม่ได้, โหลดได้แต่ค้างที่ 99%,
Part เสีย, น้องเมียตาย, แม่ยายโง่, นมโตไม่เท่ากัน, คันในร่มผ้า ฯลฯ

คลิ๊กดูวิธีแก้ปัญหาที่นี่
---------------------------------------------------------------------


WiNdOwS XP RaSh BoY Sp3 2Oo9


@@@ ลง Windows แล้วใช้ภาษาไทยไม่ได้ > Click ที่นี่ @@@Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Release: Windows Rash Boy SP3 2009
Formato: ISO
No Requerido CD-KEY . Already Slipstreamed.
No se necesita ACTIVACION .
No se necesita CRACK .
No se necesita PATCHES .
Vista Look!
TOTALMENTE ACTUALIZABLE.

Programas Opcionales:
Ccleaner v 2.0.7
Nero 8
Ultra ISO
Fire Fox 3.0.2
Flash Get V1.9.6
Yahoo Messenger 9.0.0.2128
K-lite codec 4.1.7
Real Player 11 Final
WinAmp 5.3.5
Windows Live Messenger (2009)-(14.0.8050.12012)
uTorrent
Avant Browser 11.7
KM Player 2

Addons Integrados:
windows media player 11
Internet explorer 7
DirectX 10
flash player 10.0.12.36
Windows Sidebar
WINDOWBLINDS 6.0
VISTASOUNDS
RocketDock
Photo Gallery
TaskSwitchXP_v2.0.11
Windows Games “New Style”
StylerRaShBoY
7-ZIP 4.42
WinRar 3.7
Flash Player 9.0.115.0
Dot Net FrameWork 2.8.3
Sub Menu Pack 1.0.11.0
Turbo Navigator 1.74
Adobe Reader 9

Control Panel Addons:
BootSafe v2.0.1000
Bootvis v1.3.37.0
ClearType PowerToy
CPU-Z v1.50
Dial-a-Fix v0.60.0.24
Expired Cookies Cleaner v1.02
GPU-Z v0.3.1
HD Tune v2.55
HWmonitor v1.13
MemTest v3.8
Microsoft AutoPlay Repair Wizard
Microsoft TimeZone <– Requires .NET Framework
Microsoft Virtual CD-ROM Control Panel v2.1
MSI CleanUp Utility 4.4
New MSConfig
Regedit
Startup v2.8 CPL
Services and Devices v2.7
Smart Driver Backup v2.12
TweakUI PowerToy v2.1
Windows Task Manager
WinUpdatesList v1.23
User Accounts 2

Removidos:
Msn Explorer
Pinball
internet games
Old msn
Printer drivers
Scanner Drivers
All languages with out (arabic-english-french)
Music Samples folder

- Basado en el Windows XP SP3 MSDN
- Todas las actualizaciones hasta Feb 2009


Download from mediafire.com IDM ช่วยได้

Download Trick

(คลิ๊กโหลด)Firefox+ (คลิ๊กโหลด)IDM +(คลิ๊กโหลด)cFosspeed

= โหลดกระชากวิญญาณ!


Part1
Part2
Part3
Part4
Part5
Part6
Part7


* มีปัญหาในการโหลด เช่น โหลดไม่ได้, โหลดได้แต่ค้างที่ 99%,
Part เสีย, น้องเมียตาย, แม่ยายโง่, นมโตไม่เท่ากัน, คันในร่มผ้า ฯลฯ

คลิ๊กดูวิธีแก้ปัญหาที่นี่
---------------------------------------------------------------------

Windows XP Sp2 Ori


วินโด้นี้ผมใช้มาไม่เคยเกิดปันหาใดๆเลย
สำหรับท่านที่ใช้วินโด้ไหนแล้วเกิดปันหา
เอาตัวนี้ไปลองครับผม
ไฟล์.ISOแตกไฟล์เสร็จใช้NEROเบรินได้เลยครับ

มีFirefoxแถมมาด้วยนะครับ

วินโด้นี้ไม่ตัดโปรแกรมใดๆเลยเพราะฉนั้นไม่ต้องกลัวโ ปรแกรมหายแน่นอนครับ
http://www.saveufile.com/download.ph...36073e685a6e2c
xp sp2 part1
http://www.saveufile.com/download.ph...75aa59a4a3cdaf
xp sp2 part2
http://www.saveufile.com/download.ph...8319f651c476d9
xp sp2 part3
http://www.saveufile.com/download.ph...10a1ca315b54a2
xp sp2 part4
http://www.saveufile.com/download.ph...f1ad372b22ef15
xp sp2 part5
http://www.saveufile.com/download.ph...3f8cdd5243abfc
xp sp2 part6
http://www.saveufile.com/download.ph...0ad6da0603967c
xp sp2 part7

ไฟล์ขนาด701MBครับผม
-------------------------------------------------------------------

WindowS XP FLash Edition 2009 Excellent Windows 7 Visual


@@@ ลง Windows แล้วใช้ภาษาไทยไม่ได้ > Click ที่นี่ @@@


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Info:

In The System the extra ram memory of the logo none Only there antivirus
Integrated Driver is not You yourselves installation after will upload. Theme of windows 7 was used in the theme of Both The elegant stand and current system proves that.

Be added

-Sp3
-internet Explorer 7
-Windows Media Player 11
-DirecX 9
-Net Framework 3.5
-Windows Live Messenger 2009 + Plus
-Office 2003 Lite
-Mozilla Firefox 3.0.5
-Java 6 Update 11
-Foxit Reader 2.3
-Resource Tools 2.6
-Winamp 5.554
-Ccleaner
-uTorrent
-Visual Task
-Audio Shell Eklentisi
-O&O Defrag Professional Edition 10.0
-Eset Smart Security
-Nero Micro 8


Download from Ulbuzz.com
ให้ใช้ IDM ช่วยโหลดนะครับ...เร็วโคตรๆ

Part1
Part2
Part3
Part4
Part5
Part6
Part7

Credit/Passwords : rungpara


-------------------------------------------------------------------------


My Speed Windows v.4 - วินโดว์ที่แรง แรง แรง แรง แรง แรง สมชื่อ Click the image to open in full size.
----------------------------------------------
My Speed windows Xp sp2 - เหมาะสำหรับ ผู้ใช้สามัญ และ ผู้ใช้ระดับเทพ Click the image to open in full size.

การติดตั้ง Auto ทั้งหมด

การลงให้ติดตั้งแบบ Format เท่านั้น Click the image to open in full size.

การไลท์ ให้ใช้โปรแกรม Imgburn ไลท์ ความเร็วที่ 16x สามารถ ดาวโหลดได้ที่ www.mywins.co.cc

Update + เปลี่ยนแปลง + ลบ (จัดให้ตามคนที่ Commentมานะครับ ละก้อคนที่ แนะนำผมในทาง MSN)

Sever Pack 2 >> สำหรับตัวนี้นะคับ คนเรียกร้องมาเยอะ มาก ~
Driver Sata >> ที่จริง v.ก่อนๆผมก็ยัดลงนะทำไมไม่ได้
Driver Sound >> ลบออกครับ ยัด All lang แผ่นเต็มเลย -*- ลงเองเทพกว่าครับ หุหุ
All lang + Keyboard >> ใช้ได้ทุกภาษาและ ทุกคีย์บอร์ด
Windows Update >> เปิดอัพเดทเองทีหลังได้ และ ดาวโหลดจาก Microsoft ได้
Format Factor >> อัพเดทล่าสุด
Msn 8.5 >> คนใช้มากกว่า 9
Office2003 >> Interface Thai มีคนขอมา ระดับนึง
Ie 8 >> ยัดมาให้เลยจะได้ไม่ยุ่งยากลงทีหลัง
windows Media Player >> เปลี่ยนเป็นตัวใหม่ 12เห็นที่เวปนอกเค้าว่างั้นนะ
Winamp 6 >> ลบออก เพราะว่า ลงเพิมเองทีหลังได้ ไม่งั้นก็ ใช้ Windows Media Player
Kmplayer >> อัพเดทล่าสุดครับ 2.9.3.1434 เอามาแทน Gom player
Unlocker >> โปรแกรมเวลาลบบางไฟล์ไม่ออก Unlock มันซะ
Theme Basic >> Theme Luna มีคนขอมาอยากได้
Visual Tasktip >> ที่แทบ Taskbar มีตัวอย่าง แต่ละหน้าต่างโชว์
Change Boot Screen >> My Pack
Change logon Screen >> My Pack
Change Sound Logon >> My Pack
Wallpaper >> เพิ่มไว้สำหรับเปลี่ยน Wallpaper
Install winzip >> ทำการลง Winzip ได้
Computer Name >> เวลาลงหลายเครื่อง แลนไม่มีปัญหา


ไดร์เวอร์ที่ยัดมาพร้อมในแผ่น
------------------------------------
Chipset
CPU
MassStorage
Lan


โปรแกรมติดตั้งในตัว เลือกลงไม่ได้(addon)
------------------------------------
-Cpl
-Windows Media Player 12
-Ie8
-Adobe Flash Player(all in one)
-Internet Download Manager (โปรแกรมช่วยดาวโหลด ดูดไฟล์จาก Yutubeได้)
-Visual Tasktip (โปรแกรมโชว์หน้าต่างย่อๆที่ taskbar)
-Unlocker (โปรแกรมเวลาลบบางไฟล์ไม่ออก Unlock มันซะ)


โปรแกรมที่เลือกลงได้หลังลง วินโดว์ (WPI)
------------------------------------
Program
------------------------------------
Photoshop Cs2 โปรแกรมแต่งภาพ
FormatFactory โปรแกรมแปลงไฟล์ วีดีโอ เสียง ภาพ ใช้งานง่าย
KM Player โปรแกรมดูหนังไม่เลือกนามสกุลใช้ดี
Winrar โปรแกรมบีบอัดไฟล์ ยอดนิยม
Nero โปรแกรมไลท์ยอดนิยม
Teracopy โปรแกรมทำให้ Copy ได้ไวขึ้น


Antivirus
------------------------------------
Nod32 v.3 โปรแกรม nod32 สาเหตุที่ไม่ใช่ v.4 มันกินแรมเยอะมาก
Cpe โปรแกรมกันไวรัส Autorun แต่ไม่จำเป็นเท่าไหร่เพราะวินโดว์ตัวนี้ผมตัด Autorun ออก


Office&reader
------------------------------------
Microsoft office 2003 Super Lite โปรแกรมออฟฟิช ที่เหลือแต่ตัวจำเป็นเช่น Word Excel Powerpoint
Foxitreader โปรแกรมอ่านไฟล์ตะกูล PDF
Editplus ++ โปรแกรมสามัญสำหรับนักเขียนโปรแกรม ต่าง


Internet&Plugin
------------------------------------
Utorrent โปรแกรมโหลดบิท ยอดนิยม กินแรมน้อย
Msn 8.5 Msn 8.5 หลายคนคงยังไม่ค่อยชิน Msn 9 เลยแนะนำให้ใช้ 8.5 เหมือนเดิม


การเปิด Clear Slidebar หมายเหตุ กรุณาลงการ์ดจอและปรับหน้าจอให้เรียบร้อยก่อน ค่อยเปิด หากเปิดก่อน มันปรับขนาดไม่ได้ เตือนละนะ
----------------------------------------------------
เข้าที่ Start>all program>Utilities>Clear Sidebar.exe
หากอยากให้มัน Run ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง ให้ คลิกขวาที่ slide แล้วเลือก Perferences>Run automatic~

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

ขอขอบคุณ Website:www.mywins.co.cc MSN:moshikub@hotmail.com Name:MOSHI(โมชิ) (momeaw24:SB) Click the image to open in full size. Click the image to open in full size. Click the image to open in full size. Click the image to open in full size.

==================================================

My Speed Windows Xp Sp2 v.4

Part 1: http://www.mediafire.com/?miwjomqfg3y
Part 2: http://www.mediafire.com/?zfmqtog2tyn
Part 3: http://www.mediafire.com/?mvohtttymhz
Part 4: http://www.mediafire.com/?miy24wm5nye
Part 5: http://www.mediafire.com/?lmjjzi2zozz
Part 6: http://www.mediafire.com/?uwn4nn3vyyi
Part 7: http://www.mediafire.com/?1gojtxylmuh--------------------------------------------------------------------------


W!nd0ws XP Pr0 Sp3 Fin@l G0ld C0br@ L0@ded ( 21/05/2OO8 )

Support Thai : รองรับภาษาไทยครับ...เขา Add อะไรลงไปก็ลองอ่านๆ ดูเอาเองนะครับ...
รองรับภาษาไทย...ใช้ Graves accent (ตัวสลับภาษา) ได้
ดูวิธีการเซ็ตให้ใช้ภาษาไทยได้จากลิ้งค์นี้ครับ > http://www.thaicyberpoint.com/ford/blog/id/160/ 


Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.ส่วนภาพนี้เป็นหน้าจอที่ผมแต่งขึ้น
หลังจากลงเสร็จแล้วครับ...แหล่มป่ะ...?
Click the image to open in full size.

************************************************** ***
32 Bit Custom O/S - msdn sp3 final iso used as source disk
************************************************** ***

NO LANGUAGES TOUCHED

NO SERIALS NEEDED
PASSES ALL M/S VALIDATION CHECKS
OBTAIN M/S UPDATES WITHOUT CONCERN

BURN ISO TO BOOTABLE CD OR DVD AT SLOW SPEED (SUGGEST X1)
AND INSTALL FROM BOOT; CHOOSING FULL FORMAT OPTION

SPECIAL THANKS TO MY MATES DAVE3737 AND DARECKIBMW

SPECIAL FEATURES:

WINDOWBLINDS v.6.1 ENHANCED PRE-PATCHED (Added Xp Transparent Skin) - (just save license)

ICONPACKAGER v.3.2 (REGISTERED)

CUSTOM GLASS CURSERS AND VISTA SOUNDS BY DEFAULT

WMP11 VISTA CUSTOMIZED SKIN BY DEFAULT

LCLOCK CUSTOMIZED SETTINGS/CUSTOMIZED CALENDAR BY DEFAULT

VISTA CUSTOMIZED ROCKET DOCK

VISTA SIDEBAR CUSTOMIZED GADGETS

CUSTOMIZED PROPERTY BOXES

CUSTOMIZED INSTALLATION/BOOT/LOGON/LOGOFF SCREENS

GOLD THEME (WITH DEFAULT SETTINGS)

BLACK THEME (WITH DEFAULT SETTINGS)

SPECIAL ADDITIONS:

SATA SUPPORT
(DRIVER PACKS)
CHIPSET V.8.03
LAN V.8.052
M.SGE V.8.04
WLAN V.8.03
NETFRAME 2SP1
NETFRAME 3SP1
NETFRAME 3.5
VISUAL C 2005 SP1
VISUAL C 2008
DIRECT 9X RUNTIMES (MARCH 200
KLITE CODEC PACK V.3.9.0

PATCHES:

TcpIp - increased from 10 to 100
UxTheme - patch enabled
Sys.File Protection - disabled

TWEAKS FOR LOOKS AND SPEED:

Explorer-Add 'Command Prompt' to folder context menu
Explorer-Disable shortcut arrow
Explorer-Recycle Bin: allow to rename and delete
Explorer-Show Drive Letters in front of Drive Names
Internet Explorer-Set Homepage-www.google.com
Internet Explorer-Set Internet Explorer to accept 10 connects at a time
Performance-Disable Warn on low disk space
Start Menu-Reduce popup delay
Start Menu-Remove Windows Catalog shortcut
Start Menu-Remove Windows Update shortcut
Taskbar-Disable Balloon Tips
Taskbar-Disable Language-Bar
Taskbar-Hide Volume Control Icon in System Tray
Visual Effects-Animate windows when minimizing and maximizing-Disable
Visual Effects-Combo box animation-Disable
Visual Effects-Cursor shadow-Disable
Visual Effects-Display mouse pointer trails-Disable
Visual Effects-Fade out selection-Disable
Visual Effects-Gradient captions in windows-Disable
Visual Effects-Menu animation-Disable
Visual Effects-Menu shadows-Disable
Visual Effects-Show translucent selection rectangle-Enable
Visual Effects-Show window contents while dragging-Enable
Visual Effects-Slide taskbar buttons-Disable
Visual Effects-Smooth edges of screen fonts-ClearType
Visual Effects-Smooth-scroll list boxes-Enable
Visual Effects-Tooltip animation-Disable
Visual Effects-Use a background image for each folder type-Disable
Visual Effects-Use drop shadows for icon labels on the desktop-Enable

ADDED:

Netframe 2 Sp1
Vis.C Redis.2005 Sp1
Vis.C Redis.2008
DirectX 9.0c End-User Runtime
ImageResizer v1.2
WMP11 Vista Customized
BurnCDCC
CabTool v1.8
ClearType v1.1
CPL Bonus v.8.2.2
7-Zip 4.57
7zSplit 0.2.0.740
DAMN NFO Viewer v2.10.0032
CursorsCGlass v1.2
Firefox 2.0.0.14
HashTab v.2
Hunt Virus Utilities (Including HijackThis)
Image Format Cnvtr Shell v.2.0
IZArc 3.81 Build 1550
LClock v.1.62b custom
PowerCmd v.1.9 (registered)
Sysinternals Tools 25.07.2007
AIOVistaAeroCursors v7.07.03
CCleaner2.07.575
Standalone Flash Player (Macromedia)
StylerTB1401
VistaRTMFonts v1.1
VistaSceenSavers v1.1
VistaSoundsReplacement
WindowsSidebarSP3 AlkyXP1.0 (Customized)
WindowBlinds v.6.1 enhanced plus, Xp Transparent Skin (pre-patched - just save license)


IconPackager.v.3.2 (registered)
Klite Codecs v.3.9.0
RocketDock v.1.3.5 (customized)
Unlocker v.1.8.7
uTorrent 1.7.7 (8179) (BLUE) + SBG
WinRAR.v.3.71 (registered)
VistaLoud
SP3UpdPk1.0.9 RepacK
Black Theme (Customized)
Gold Theme (Customized)
IE7

****download "install pic's" file to see pic's of install****

ได้ลิ้งค์มาแว๊ว ! โหลดตามสบาย...
Download Trick > Firefox + IDM = โหลดกระชากวิญญาณเป็ด

Part1:http://rapidshare.com/files/11990113...d_29.part1.rar
Part2:http://rapidshare.com/files/11990129...d_29.part2.rar
Part3:http://rapidshare.com/files/11990118...d_29.part3.rar
Part4:http://rapidshare.com/files/11990129...d_29.part4.rar
Part5:http://rapidshare.com/files/11990136...d_29.part5.rar
Part6:http://rapidshare.com/files/11990148...d_29.part6.rar
Part7:http://rapidshare.com/files/11990148...d_29.part7.rar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Windows XP TrueFaster V.5


Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.


วิธีการลง

Boot Aero Mode(ใส่แผ่น...Restart) ไม่ต้องขยับ Mouse
ใช้ปุ่มลูกศรที่คีย์บอร์ดเลือกแทนการใช้ Mouse แหล่มมากๆ สำหรับ V.5
แหล่มฝ่าเวอร์ชั่นที่ผ่านมา มากมาย Perfect ครับ มีให้เลือกทั้ง
SP2, SP3, Original, SATA และ Full Option


Click the image to open in full size.มาแล้วครับกับลิ้งค์ Gushare.com

ผมโหลด Bit มาจากท่าน jmon26527
ที่แจกในเว็บนี้แหล่ะครับ...โหลดเสร็จ...ลงเสร็จ...เ ห็นว่าดี
ก็เลยอัพใส่เว็บ Gushare.com แจก ตามที่ท่าน jmon26527
บอกเอาไว้ครับ...ไฟล์เสียหรือโหลดไม่ได้...ไม่แก้นะค รับ...
เพราะแค่นี้ผมก็แย่แล้วครับ...อัพด้วยเน็ตเต่า

199 MB x 19 Part
131 MB x 1 Part
Total Part = 20 Part
Total Size = 3.82 GB

วิธีเซ็ตให้ IDM. โหลดไฟล์ที่ผมอัพได้ ดูตัวอย่างภาพข้างล่าง

Click the image to open in full size.นามสกุลไฟล์ > __a __b __c __d __e __f __g __h __i __j __k __l __m __n __o __p __q __r __s __t

Click the image to open in full size.Part1
Part2
Part3
Part4
Part5
Part6
Part7
Part8
Part9
Part10
Part11
Part12
Part13
Part14
Part15
Part16
Part17
Part18
Part19
Part20มาแล้วครับกับลิ้งค์ SaveUfile.com

เนื่องจากได้รับการตอบรับมาว่าเว็บ Gushare.com โหลดได้บ้าง ไม่ได้บ้าง
ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร...เป็นที่เว็บหรือเป็นที่ค นโหลดก็ยากที่จะเดาได้
ก็เลยอัพเว็บ SaveUfile.com ให้ แนะนำให้โหลดในเวลาที่คนเขาโหลดกันน้อยๆ นะครับ...
ผมหมายถึงเวลาที่คนส่วนใหญ่เขานอนกันอ่ะนะ...บอกและทำให้
ขนาดนี้แล้วผมหวังว่าทุกท่านคงโหลดได้...และหวังว่าค งไม่มีคนบ่นว่าโ่หลดไม่ได้นะครับ...
ไฟล์ทั้งสองเว็บโหลดแทนกันได้นะครับ...เพราะผมอัพไฟล ์เดียวกัน...


Part1
Part2
Part3
Part4
Part5
Part6
Part7
Part8
Part9
Part10
Part11
Part12
Part13
Part14
Part15
Part16
Part17
Part18
Part19
Part20


โหลดโปรแกรมรวมไฟล์ คลิ๊กที่นี่ !


วิีธีลงโปรแกรมรวมไฟล์ และวิธีการรวมไฟล์ ดูภาพข้างล่าง

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.


ติด Password ใส่ = hackguayhuaker


Credit OS By : Catalogk

Credit SS : siamcafe2r.com

Credit Upload to gushare.com: Hack Guay Hua Ker

Credit Distributor : jmon26527 แห่ง ItemXP.net

Pass : hackguayhuaker


"ถ้าชอบก็อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะ...กะลังใจนิโหน ่ยยย..."


--------------------------------------------------------------------------------

Windows Xp sp3 DarkV.7
Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


สวัสดีครับหายหน้าหายตาไปนานแต่ไม่ได้ไปใหน ยังวนๆเวียนๆอยุ่แถวนี้ครับ สำหรับ V.7 แบ่งออกเป็น 2 Version คือ CD และ DVD ครับ เนื่องจากขนาด Driver
และ Hotfix ต่างๆมีขนาดใหญ่ขึ้นจึงจำเป็นที่ต้องใช้สื่ออื่นๆ ที่มีความจุที่ใหญ่กว่าครับ แต่ก็ยังไม่ทิ้ง CD เพราะ User บางท่านยังใช้ CD Rom อยู่และบางท่าน Ratio
อันน้อยนิดจึงไม่สามารถ โหลดไฟล์ขนาดมหึมานี้ได้ ความต่างของ 2 version นี้ไม่มีไรแตกต่างกันมามายนัก CD จะเหมาะสำหรับ Home User ทั่วๆไป ส่วน DVD
จะครอบจักรวารเลยก็ว่าได้เพราะมีทุกอย่างที่ทั้ง Home User Pro User หรือแม้กระทั่ง ช่างหลายๆคน ต้องชอบแน่ๆๆครับ [ ขอเรียก DVD version ว่า Power Pack ]
ส่วนของ Driver ผมอัพในส่วนของ Intel All ICH และ nVidia SataRAID ให้แล้วลองดูสำหรับ NoteBook ครับ

จริงๆ อยากจะปล่อยตอนสิ้นปีแต่ไม่ว่าง แล้วก็ยังไม่เสร็จจนมาถึงตอนนี้พร้อมแล้วครับ หลายเดือนนะครับกว่าจะเสร็จ เมื่อก่อนทำเพราะต้องการใช้ ทำแจกแต่
ตอนนี้มันเป็นหน้าที่ไปซะแล้ว ผมอ่านผ่านๆหลายๆ coment ทำให้ผมมีกำลังใจทำครับ ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ผมเสมอมา มีบางท่านถามไม่มีเวปบ้างหรอ
ตอบ คือ ไม่มีครับ อนาคต จะทำเหมือนกัน แต่ ขาดเวลา ซึ่งต้องใช้ไปกับการ หางานทำ และกำลังเงิน ครับ มีบางท่านต้องการสนับสนุนผมโดยการบริจาคผมก็ไม่ว่า
อะไรครับ ยินดีครับ และรายชื่อของท่านจะถูกบันทึกไว้และนำกลับมาใช้ในโอก าส ต่อไป [บอกไม่ได้ว่าเมื่อไร]

ผม ยังมีอีกหลาย Project ที่คิดแต่ยังไม่ได้ทำแต่รอเวลาเท่านั้นแหละครับ ออกบ่อยๆๆไม่ดี ขี้เกียจลงใหม่ครับ ขอบคุณทุกท่านที่เป็น สาวก Dark edition
อย่างเหนียวแน่น ฝากอีกเรื่องหนึ่งครับ Windows นี้เป็น Windows ปรับแต่ง ซึ่งได้ทำการดัดแปลงค่าต่างๆ อาจทำให้ระบบ ของท่านไม่ เสถียร เนื่องจาก
Error Software และ Hardware [ ไม่เกี่ยวกับ Error User ] เพราะฉะนั้นใครอยากจะลองก็ไม่ว่า หากท่านชอบความเสถียร ซึ่งผมก็บอกไม่ได้ว่า
เสถียรของทุกท่านเป็นยังไง ควรใช้ Windows XP SP3 ที่ไม่ผ่านการปรับแต่ง หรือ Original ที่ทุกๆท่านเรียกกันน ดีกว่าครับจะได้สบายใจ ส่วนที่บอกว่าระวังนะจะมี
Virus หรือ Spy Ware ก็ลองดูครับว่ามีรึเปล่า ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะใส่ลงไปทำไม -*-

- สำหรับท่านที่ลงแล้ว จอฟ้ารบกวน Post Spec ของเครื่องด้วยนะครับ โดยเฉพาะ Main Board ครับ ไม่เอา ERROR USER นะครับ
- ไฟล์เป็นไฟล์ ISO นะครับสำหรับท่านที่ Burn ไม่เป็น เปิดไฟล์ Iso-burner.exe ที่ให้มา แล้ว Burn ได้เลย
- Power Pack Version [ DVD ] ยังไม่มีกำหนดจะออกนะครับ
- ลงบน VMware ไม่ต่ำกว่า 200 ครั้ง PC จริงไม่ต่ำกว่า 20 ครั้งครับ
- Theme มี 2 แบบนะครับ อันที่จริงก็อันเดียวกันนี่แหละครับแค่ Wallpaper ต่างกันตรงแสดงผลจอธรรมดา กับ Wide Screen ครับ
- V.trufaster เป็นของเวป Trufaster จ้างผมทำหนะครับ ด้วยเหตุนี้บางคนสงสัยว่าทำไม ผมไม่อัพไฟล์ Truefaster เลยสักครั้งครับ
- ไรท์ความเร็วต่ำๆไว้ครับไม่งั้นจะมีปัญหาการ Coppy ไฟล์ได้ครับ
- การติดตั้งล้มเหลวระหว่าง Setup ไม่สามารถ Copy หรือ Error ต่างๆล้วนมาจากการ burn แผ่นทั้งนั้นครับ 


>>>>>>>>>ท่านที่ลงได้โหลดแค่ตัว fIX fOnt ก็พอครับ <<<<<<<<

>>>>>> คลิ๊กโหลดตัวแก้ Font V.7 ทีนี่ <<<<<<

Pass = rungpara

>>>> มาแล้วละครับมีแผ่นของผมออกขายตามเวปต่างๆ (ไม่ขอเอ่ยนาม) ทั้งๆที่พึ่งปล่อย เพราะฉะนั้น Power Pack เลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด<<<<

>>>>>>>>>มีท่านสมาชิกเวปเพื่อนบ้านทำ ปกมาให้นะครับ<<<<<<<<

- แนะนำ ให้ลงแบบ Original หรือ Sata แล้วลง Driver เองครับ


----- FIX -----
- Fix Boot table CD-ROM
- Fix System Font
----------------
------------------------
- IE6
- WMP11
- All Language Install
- Full Unattended
------------------------Download from SaveUfile.com
ใช้ IDM ช่วยโหลดเร็วโคตรๆ

โหลดไม่ได้ให้กด F5 (Refresh) เดี๋ยวก็โหลดได้...โหลดดึกๆ ยิ่งแจ๋ว...

Part1
Part2
Part3
Part4

Credit/Passwords : rungpara


================================


Download from mediafire.com
ใช้ IDM ช่วยโหลดได้เร็วโคตรๆ

Part1
Part2
Part3
Part4
Part5
Part6
Part7

Credit OS = คุณ Catalogk

Credit Upload = คุณทอฝัน


-------------------------------------------

Ghost XP SKZ JULY09 (All Mainboard & Auto Driver)

By Mr.Grid

*************************************************

ตัวนี้เมนูบูทก็ใช้เหมือนเดิม (ไม่รู้จะเปลี่ยนอะไร งาน Ghost ที่จำเป็นก็มีอยู่แค่นี้)

ถ้าเลือกข้อ 2 ก็จะทำการเรียกแบ็กอัพไปไว้ที่ไดร์ C: อัตโนมัติ (ไม่ต้องกดอะไรอีกเลย)

ข้อ 3-4 จะเป็นการเรียกโปรแกรม Ghost ขึ้นมาทำงาน สามารถเลือกพาทิชั่นที่จะลงได้

ข้อ 5-6 ใช้สำหรับจัดการแบ่งพาทิชั่นหรือเคลียร์ฮาร์ดดิส สำหรับผู้ที่มีพาทิชั่นเดียว


Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.


Download from Gushare.com

*หมายเหตุ = วินโดวส์ตัวนี้เป็นฝีมือการโมดิฟายด์ของคุณ SoKoOLz
ซึ่งจะนำออกปล่อยให้ใช้กันฟรีๆในเว็บบิทครับ...เว็บอ ย่างเราๆก็คงหาใช้ได้ยาก
ตัวนี้ทำออกมาประจำเดือน กรกฎาคม 2552 คิดว่าน่าจะใหม่ล่าสุดครับ...
แผ่นนี้เป็นแบบ Ghost ลงฮาร์ดดิสก์เลยครับ...ซึ่งจะเร็วกว่าการลงปกติครับ. ..
ผมเคยใช้ครับ...ของเค้าดีจริง...จึงนำเอามาฝากพี่ๆน้ องๆ ให้ได้ลองใช้กันเช่นเคยครับ...


ถามว่าทำไมไม่อัพเว็บ mediafire.com หรือครับ...?
ตอบว่าตอนนี้ mediafire.com ไม่ค่อยจะสู้ดีครับ...
ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมโหลดจากเว็บนี้โหลดได้ช้าลงกว ่าเดิมมาก
เป็นเพราะเว็บหรือเป็นเพราะ Maxnet ที่ผมใช้บริการก็ไม่รู้...
ผมยอมเสียเงินโหลดแบบ Premium จากเว็บ Gushare.com ครับ...
โหลดได้ทั้งวัน (24 ชม.) เพราะผมไม่สามารถโหลดแบบธรรมดาได้...
เนื่องจาก Gushare.com เคี่ยวขึ้นเยอะ...โหลดธรรมดายากมากๆ
ท่านใดมีวิธีโหลดฟรีๆ แบบได้ผล 100% ก็ PM. กระซิบมาบอกผมบ้างก็ได้นะครับ
เพราะไม่มีใครอยากเสียตังค์หรอก...อิอิ...ผมยอมแลก 40 บาท...เพราะผมอยากที่จะได้...
อันนี้ไม่ได้โฆษณาเว็บนะครับ...ป๊ะป๋าของผมไม่ได้มีส ่วนเกี่ยวข้องกับเว็บนี้...
เห็นว่าดี...อัพไม่ไหว...แต่มีใจมาแจก...


Part1
Part2
Part3
Part4
Part5
Part6
Part7

Click the image to open in full size.

Credit OS Modifier : SoKoOLz (SKZ)

Credit Distributor : By Mr.Grid

--------------------------------------------


หมดแล้วครับสำหรับวินโดวช่วงนี้ ไว้ผมจะหามาไห้อีกครับ ออแล้วถ้าใครอยากได้วินโดวอะไรก็ขอมาได้นะครับ

-- อย่าลืมกดขอบคุนเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ -- ผมจะมาแจกอีกเรื่อยๆครับ
__________________
<<<< Speedtest.Thaigaming.com >>>>>

คนไทยต้องมีน้ำใจ

0 - ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ บางกะปิ 083-792-5426:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

Blog Archive

Design Downloaded from ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ รามคำแหง บางกะปิ | Free Textures | Web Design Resources